Centrumreglement

Ligo CBE Gent-Meetjesland-Leieland is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.